Impressum

Lantzerath (Schweiz) Holding AG

Buzibachstrasse 45
6023 Rothenburg
Luzern, Schweiz

CHE-103.607.564
CHE-116.273.484 BTW

 

Bevoegde vertegenwoordigers

Joachim Lantzerath (voorzitter)
Arius Stadelmann (CEO)

Contact

+41 41 289 05 75
+41 41 289 07 07
imprint@lantzerath-group.com

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn we volgens de algemene wetgeving voor de eigen inhoud op onze website verantwoordelijk. Wij zijn als dienstverlener echter niet verplicht om door derden toegestuurde of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op onwettige handelingen wijzen. De verplichtingen die de algemene wetgeving oplegt rond het verwijderen of blokkeren van informatie blijven onverminderd van kracht. Dit soort aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennisgenomen wordt van een concrete schending van de wet. Na kennisgeving van schendingen van de wet zullen we de betreffende content onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

In ons aanbod zitten links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed hebben op de inhoud ervan. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de content van derden. De aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de desbetreffende aanbieder of webmaster. De gelinkte sites worden op het moment dat de link geplaatst wordt op mogelijke schendingen van de wet gecontroleerd. Op het moment dat wij de link plaatsten, was ons geen onwettige inhoud bekend. Een permanente inhoudelijke controle van gelinkte sites is echter onredelijk, zolang er geen concrete aanwijzingen bestaan dat de wet geschonden wordt. Na kennisgeving van schendingen van de wet worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

Auteursrecht

De door ons gecreëerde content en werken op deze site zijn onderworpen aan het auteursrecht. Voor het kopiëren, bewerken, verspreiden en elk gebruik dat buiten de grenzen van het auteursrecht valt, is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of ontwerper nodig. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden. Voor content die niet door de webmaster werd gecreëerd, gelden de auteursrechten van de desbetreffende derden. Content van derden wordt dan ook als zodanig aangeduid. Als u toch op een inbreuk tegen het auteursrecht zou stoten, verzoeken wij u ons dit op duidelijke wijze te melden. Na kennisgeving van schendingen van de wet zullen we de betreffende content onmiddellijk verwijderen.