Aan de basis: onze waarden

Enkel met stabiele waarden in het achterhoofd kan een bedrijf succesvol zijn, want precies via deze waarden trekt het mensen aan. Dat geldt zowel voor klanten, als voor medewerkers.

De Lantzerath-Groep handelt altijd volgens zeven krachtige waarden.

1. Veiligheid

In een tankstation zijn verschillende brandstoffen aanwezig en ook de tankautomaten zijn niet zonder gevaar. In een tankstation kan dus veel gebeuren. Daarom is het belangrijk dat de technische regels voor bedrijfsveiligheid en de verschillende bouwvoorschriften zeer nauwkeurig in acht genomen worden. Alle medewerkers van de Lantzerath-Groep hebben de beste opleidingen genoten en werken zodanig dat de tankstations veilig zijn en zijzelf niet het slachtoffer worden van arbeidsongevallen. Zij kennen alle veiligheidsvoorschriften en regels en stellen ook de in dit kader voorgeschreven documenten op. Onze zeer gespecialiseerde vaklui stellen alles in het werk om de tankstations van onze klanten veilig te maken.

2. Inzet

De medewerkers van de Lantzerath-Groep werken bijzonder lang voor het bedrijf, ongeacht op welk niveau zij werkzaam zijn. Hun persoonlijke inzet is dan ook zeer hoog. Zij voelen zich deel van het bedrijf en leveren een uitstekende en snelle service. Dit engagement en de slanke structuren van de groep vormen de basis voor het meer dan 50-jarige bestaan van Lantzerath en hebben er inmiddels voor gezorgd dat de groep een leverancier van innovatieve producten, systemen en diensten is voor meer dan De pionier op het gebied van tankstationtechnologie.

3. Verantwoordelijkheid

Onze medewerkers denken en handelen volgens de filosofie van het bedrijf, en dat doen ze dan ook voor onze klanten. Zo kunt u als klant altijd, zelfs in probleemsituaties, op onze medewerkers rekenen. Zij staan u bij met raad en daad en gaan op een verantwoorde manier in op uw verzoek.

4. Verbintenissen

Wat een medewerker aan onze klanten toezegt, is bindend, ongeacht op welk niveau hij of zij werkzaam is. Het maakt niet uit wie u iets belooft, u mag er zeker van zijn dat hij of zij de bevoegdheid heeft om bindende beslissingen te nemen. Onze medewerkers houden zich strikt aan de contractuele verplichtingen, ongeacht of het contract nog in de onderhandelingsfase zit, of ze ter plaatse aan het tankstation zijn of u aan de lijn hebben. Ook dat valt bij ons onder onze verbintenissen.

5. Onafhankelijkheid

Wij zijn trots op onze financiële onafhankelijkheid. De Lantzerath-Groep is niet afhankelijk van kredieten maar voorziet volledig in de eigen financiering. U hoeft zich als klant geen zorgen te maken. Wij zijn heus niet van vandaag op morgen van de aardbodem verdwenen. Dat onderscheidt ons van de andere ondernemingen op deze markt die een deel van hun cliënteel als aandeelhouders in hun bedrijfsstructuur hebben verankerd.

6. Loyaliteit

De Lantzerath-Groep is bijzonder loyaal tegenover zijn medewerkers. En dat legt onze groep geen windeieren: onze medewerkers blijven zeer lang bij ons in dienst, ook al stellen wij zeer hoge eisen en hebben wij hoge verwachtingen van hen. Maar daar staat tegenover dat wij ook veel in hen investeren. Ongeacht welke opleiding iemand heeft, wij maken van hem of haar een specialist die in deze risicovolle, en uiterst gevoelige brandstofsector zijn mannetje kan staan. Wij zijn heel loyaal aan de mensen die voor ons werken. Dat blijkt ook uit onze inspanningen om ze bij ons in dienst te nemen in plaats van volledige ondernemingsactiviteiten uit te besteden.

7. Ontwikkeling

Al ruim tien jaar kent de Lantzerath-Groep een exponentiële groei. Om op dit elan verder te kunnen gaan, werken wij niet alleen met zeer efficiënte businessmodellen, wij ontwikkelen ook continu nieuwe producten en processen. Zo is er bijvoorbeeld het digitale aansturingssysteem voor onze serviceteams. Hiermee kunnen onze klanten in real time zien hoeveel Lantzerath-monteurs er voor hen bezig zijn. Daarnaast zijn we ook volop bezig met het ontwikkelen van een nieuw kassa- en productmanagementsysteem dat werkt via een cloud. Dit systeem, CiRRUS genaamd, wordt binnenkort op de markt gebracht.