Disclaimer

Privacyverklaring

De eigenaar van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring. U kunt onze website over het algemeen gebruiken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft achter te laten. Het achterlaten van persoonlijke gegevens op onze website (bijv. naam, adres of e-mailadres) gebeurt waar mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven en op uw eerste verzoek onherroepelijk gewist. Wij wijzen er tevens op dat bij de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij mailverkeer) beveiligingslekken niet uit te sluiten zijn. Een feilloze beveiliging van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens:

Lantzerath Tankstellentechnik GmbH
Emil-Hoffmann-Str. 31; 50996 Köln
functionaris voor gegevensbescherming
datenschutz@lantzerath.de

TOPTEQ Tankstellentechnik GmbH
Albert-Schweitzer-Ring 34; 22045 Hamburg
functionaris voor gegevensbescherming
datenschutz@topteq.de

SAXS Tank GmbH
Erfurter Str. 21; 85386 Eching
functionaris voor gegevensbescherming
datenschutz@saxs-tank.de

 

Cookies

Internetwebsites gebruiken vaak zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Zij moeten ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger maken. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer en uw browser worden opgeslagen. Meestal gaat het om zogenaamde sessiecookies. Na uw bezoek worden deze cookies onmiddellijk gewist. Andere cookies blijven op uw eindtoestel staan totdat u deze zelf wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek weer herkennen. U kunt uw browser ook zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer cookies worden geactiveerd en cookies alleen uitzonderlijk toestaan of het activeren van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitschakelen. U kunt ook instellen dat bij het sluiten van uw browser automatisch alle cookies worden gewist. Door het deactiveren van cookies kan de werking van deze website wel in het gedrang komen.

Serverlogbestanden

De webhost van deze website registreert en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Het betreft hier het type en de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, referrer-URL, hostnaam van de betreffende computer en het tijdstip van de serveraanvraag. Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen gekoppeld worden. Er wordt geen match van deze gegevens met andere gegevensbronnen gemaakt. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens later te controleren, wanneer wij concrete aanwijzingen hebben van onwettig gebruik.

Aanmelden voor de blogs

Als bezoeker van onze website kunt u zich aanmelden om onze blogs te ontvangen. U krijgt dan een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. Via een link in de infomails kunt u op elk moment deze functie weer uitschakelen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruikt van de functies van de websiteanalysedienst Google Analytics. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee wij kunnen analyseren hoe u onze website gebruikt. De door de cookie vastgelegde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen.
Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Zo zal uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte vooraf inkorten voordat de gegevens worden verstuurd naar de USA. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en pas daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden prestaties ten opzichte van de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.
U kunt de opslag van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; we wijzen u er echter op dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website correct werken. U kunt tevens voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw websitegebruik gelinkte gegevens (incl. uw IP-adres) worden geregistreerd en naar Google worden doorgestuurd alsook dat Google deze gegevens kan verwerken. Dit doet u door de plug-in voor uw browser onder de volgende link te downloaden en te installeren.
Door op de volgende link te klikken, kunt u ook verhinderen dat Google Analytics uw gegevens opslaat. Er wordt dan een opt-outcookie geïnstalleerd dat voorkomt dat uw gegevens tijdens latere bezoeken aan deze website worden opgeslagen. Google Analytics deactiveren Meer informatie over het gebruik van gebruikersinformatie bij Google Analytics vindt u onder de Privacyverklaring van Google.

Recht van toegang, recht op blokkering en schrapping van gegevens

U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en de ontvangers ervan alsook over het doel van de gegevensverwerking en het recht op rechtzetting, blokkering of schrapping van deze gegevens. Hebt u nog vragen over het thema persoonlijke gegevens? Dan kunt u op elk moment contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens in het impressum van deze website.